• Назар салыңыз! 22.10.2018 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  • ЕСКЕРТУ! Мozilla Firefox браузердің 52 версиясынан бастап Java апплет жұмысын тоқтатады, осыған байланысты Электрондық цифрлық қолтанба қолдану көмегімен құжаттарға қол қою кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Компьютеріңізде браузерді жаңарту жұмыстарын жүргізбеуге ұсыныс жасаймыз".

Қолданыстағы нормативті құқықтық актілер

1.      Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года  № 191- IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2.      Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1483 «Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу»

3.      Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»

4.      Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2017 года № 243 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма»

5.      Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма

6.      Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»

7.      Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года № 345 «Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга»

8.      Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 «Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан»

9.      Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года   № 477 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета»

10.    Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года  № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег»

11.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года  № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 236 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций»

12.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 519 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 237 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для фондовой биржи»

13.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 520 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 239 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов»

14.    Совместного приказа Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 521 и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 235 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты»

15.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года  № 522 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 240 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария»

16.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября  2014 года  № 523 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 238 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров»

17.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года  № 526 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций»

18.    Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей»

19.    Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 531 и Министра юстиции Республики Казахстан от  11 декабря 2014 года  № 360 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов»

20.    Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи»

21.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников»

22.    Совместного приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 576, Министра юстиции Республики Казахстан от 25 января 2016 года № 34, Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 января 2016 года № 6, Министра иностранных дел Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 11-1-2/539, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 17 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 962 «Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»

23.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года  № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности»

24.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 708 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов и независимых специалистов по юридическим вопросам»

25.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года № 161 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ»

26.    Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года  № 205 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

27.    Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года № 532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 262 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций»

28.    Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 704 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии»

29.    Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 5 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов»

30.    Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6  «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них»

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

ҚМС АЖО ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС АЖО ішкі жүйесіндегі қате жойылды және осыдан бұрын жіберілген қаржы мониторингі жүргізілуге жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар бойынша қабылдау/қабылдамау туралы Хабарламалар жіберу штаттық режимде жұмыс істейді.    

ҚМС WEB ішкі жүйесін пайдаланушыларға

«Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Орналастырылды: 01.06.2017 (15:45)

 

Қазан, 2018

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31